[BollingerBands] Phân tích GOLD – Forex ngày 20-5-2019

1 Comment

  1. Em cam on anh , chuc anh tuan moi vui ve tran day nang luong ! Anh cho em hoi , neu ra mo hinh , o khung , thoi gian nao thi vao lenh o khung thoi gian do duoc khong anh ?

Comments are closed.